Gemakkelijk veilig en snel online het rijbewijs verlengen!

Wij

De Pasfoto-Organisatie heeft een totaalpakket voor het maken en leveren van digitale pasfoto’s en handtekeningen. Met behulp van de krachtige ICT oplossing, ervaring die is opgedaan bij bedrijven uit de top 100 in Nederland en de flexibele instelling maakt de Pasfoto-Organisatie het mogelijk om een hoogwaardige digitale pasfoto te leveren verwerkt in een dagproces.

De Pasfoto-organisatie beschikt over een keten van pasfotomakers door heel Nederland. We hebben uitsluitend gecertificeerde fotografen onder contract staan waarbij we een landelijke dekking garanderen. De pasfotomakers zijn in staat om een hoogwaardige pasfoto te maken, zowel analoog- als digitaal en altijd volgens de BiZa-norm.

Pasfoto-Organisatie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de digitale pasfoto en handtekening binnen Nederland en heeft in samenwerking met het RDW dit traject vorm gegeven.

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit.

De visie van de RDW bestaat uit de volgende elementen:

  • missie: de RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit;
  • gewaagde doel: iedereen veilig en vertrouwd op weg;
  • kernwaarden: wendbaar, dienstbaar en betrouwbaar;
  • kernkwaliteiten: excellente dienstverlening, professioneel, ketensamenwerking en slagvaardig
De RDW heeft 4 belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:
  • Toelating: Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt.
  • Toezicht en controle: Toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
  • Registratie en informatieverstrekking: Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
  • Documentafgifte: Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.

Basisregister voertuigen
Het kentekenregister is sinds 2008 aangewezen als basisregister voertuigen van Nederland. De RDW is houder van dit register. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Vele overheidsorganisaties en bedrijven, maken hier gebruik van. Meer over het kentekenregister leest u op de pagina Kentekenregister is basisregistratie voertuigen.

Verstrekkingsvoorwaarden
Verstrekking van gegevens uit het kentekenregister vindt plaats volgens de doeleinden en voorwaarden genoemd in de wet- en regelgeving en de aanvullende voorwaarden van de RDW. De Verstrekkingsvoorwaarden kunt u bekijken op de website van de Staatscourant.

Bescherming privacy
De RDW gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van voertuigeigenaren en -houders. De RDW voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en volgt de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens. Hiervoor heeft de RDW het Keurmerk Privacy Auditproof gekregen voor de Basisregistratie Voertuigen (het kentekenregister) en het Nationaal Parkeer Register (NPR).

Persoonsgegevens
In bepaalde gevallen moet de RDW de identiteit van een persoon vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aanvragen van een rijbewijs of de aanvraag van een tenaamstelling. De RDW vraagt alleen om een kopie van uw identiteitsbewijs wanneer dat volgens de wet toegestaan is. De RDW bewaart een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . In deze verordening staan de regels voor het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.